TRUNG TÂM TƯ VẤN ỨNG DỤNG KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM TƯ VẤN ỨNG DỤNG KINH TẾ TP.HCM

NHÂN LỰC (13/11/2011 5:02)


Tổng số nhân viên:   5 người. Trong đó có 01 Thạc sĩ, 4 Cử nhân.

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Lê Thanh Hải

Giám đốc

ThS. Chính sách công

Nguyễn Khánh Phong

Chuyên viên đào tạo

CN. Quản trị kinh doanh

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chuyên viên đào tạo

CN. Tài chính kế toán

Bùi Quốc Cường

Chuyên viên Hành chính

CN. Quản trị kinh doanh

Trần Thanh Hà

Chuyên viên kế toán

CN. Tài chính kế toán

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)


Các tin khác:
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)
  Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22873060