NGUỒN VỐN NGUỒN VỐN
Tạo và sử dụng nguồn vốn trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thời kỳ 1991 - 2000

 Tên đề tài:

Tạo và sử dụng nguồn vốn trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thời kỳ 1991 - 2000

 Chủ nhiệm:

 KS. Nguyễn Đình Liệu

 Các thành viên:

CN. Vũ Phạm Tín

 Độ dài:

37 trang

 Thời gian hoàn thành:

1993

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

Nội dung chính:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

 

(601 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20816279