NGUỒN VỐN NGUỒN VỐN
Vốn để phát triển nông thôn ngoại thành

 Tên đề tài:

Vốn để phát triển nông thôn ngoại thành

 Chủ nhiệm:

TS. Lương Hữu Định

 Các thành viên:

KS.Nguyễn Thị Tuất, CN.Võ Sĩ

 Độ dài:

67 trang

 Thời gian hoàn thành:

1991

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung chính:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(382 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20816019