NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
Hiện trạng cung – cầu nguồn lao động kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và định hướng giải pháp đào tạo, sử dụng cho giai đoạn tới 2010

 Tên đề tài:

 Hiện trạng cung – cầu nguồn lao động kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và định hướng giải pháp đào tạo, sử dụng cho giai đoạn tới 2010

 

 Chủ nhiệm:

TS. Nguyễn Trần Dương

 Các thành viên:

TS.Trần Trí Luân, GS.TSKH.Lê Minh Triết, PGS.TS. Đặng Văn Phan, PGS.TS. Phạm Văn Biên, TSKH. Trần Trọng Khuê, TS. Trần Đình Thêm, KS. Vũ Hải Quang, TS. Vũ Huy Thuận, KS. Nguyễn Xích Hồng.

 Độ dài:

112 trang

 Thời gian hoàn thành:

2006

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

Nội dung chính:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

 

 

(3471 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22131184