NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
Các giải pháp chủ yếu nhằm giảm tình trạng nghèo đói, nâng cao mức sống dân cư, trình độ dân trí và tạo nguồn nhân lực nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 1996 – 2000 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cần Giờ

 Tên đề tài:

Các giải pháp chủ yếu nhằm giảm tình trạng nghèo đói, nâng cao mức sống dân cư, trình độ dân trí và tạo nguồn nhân lực nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 1996 – 2000 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cần Giờ

 Chủ nhiệm:

 PGS.PTS.Nguyễn Thị Cành

 Các thành viên:

KS.Nguyễn Thị Tuất, CN.Trần Thị Mẫn, CN.Nguyễn Xuân Thành và các CTV thuộc Phòng Nghiên cứu phát triển

 Độ dài:

85 trang

 Thời gian hoàn thành:

1997

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

Nội dung chính:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

 

 

(2131 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22131178