NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
Một số vấn đề biến đổi và phát triển dân số và nguồn lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

 

Một số vấn đề biến đổi và phát triển dân số và nguồn lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

PTS. Bạch Văn Bảy

 Các thành viên:

PGS.TS.Nguyễn Thị Cành, PTS.Đỗ Thị Loan, Th.S.Nguyễn Thiềng Đức, KS.Vũ Phạm Tín, KS.Hà Ngọc Lâm, KS.Nguyễn Thị Bích Hồng, Th.S.Dư Phước Tân, PTS.Vũ Huy Thuận, Th.S.Trương Sĩ Ánh.

 Độ dài:

72 trang

 Thời gian hoàn thành:

1996

 Ký hiệu phân loại:

 Đang cập nhật

Nội dung chính:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(2421 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22131192