NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
Di dân đến thành phố Hồ Chí Minh: những vấn đề và giải pháp

 Tên đề tài:

 

Di dân đến thành phố Hồ Chí Minh: những vấn đề và giải pháp

 Chủ nhiệm:

PTS. Bạch Văn Bảy

 Các thành viên:

 KS.Vũ Thị Hồng, CN.Trương Sĩ Ánh, CN.Lê Văn Thành, CN.Dư Phước Tân

 Độ dài:

138 trang

 Thời gian hoàn thành:

1992

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

Nội dung chính:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(2403 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20816157