NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
Di dân đến thành phố Hồ Chí Minh: những vấn đề và giải pháp

 Tên đề tài:

 

Di dân đến thành phố Hồ Chí Minh: những vấn đề và giải pháp

 Chủ nhiệm:

PTS. Bạch Văn Bảy

 Các thành viên:

 KS.Vũ Thị Hồng, CN.Trương Sĩ Ánh, CN.Lê Văn Thành, CN.Dư Phước Tân

 Độ dài:

138 trang

 Thời gian hoàn thành:

1992

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

Nội dung chính:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(2504 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22131260