NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
Đặc trưng vai trò và vị trí của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa

 Tên đề tài:
Đặc trưng vai trò và vị trí của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa
 Chủ nhiệm:
TS. Nguyễn Đệ
 Các thành viên:
ThS. Vũ Thị Mai Oanh, ThS. Lê Thị Hồng Hà,
ThS. Lê Thị Mỹ Hà,TS. Bùi Thị Ngọc Trang
 
 Độ dài:
109 Trang
 Thời gian hoàn thành:
Năm 2012
 Ký hiệu phân loại:
D331.11
Nội dung chính:
 
Để làm rõ được đặc trưng, vai trò và vị trí của đội ngũ công nhân Tp.HCM trong quá trình CNH – HĐH, đề tài đã điểm lại một cách hệ thống bối cảnh kinh tế – xã hội và sự ra đời, phát triển, đặc điểm của đội ngũ công nhân Tp.HCM qua các giai đoạn: thời thuộc Pháp; thời quân đội Mỹ chiến đóng miền Nam Việt Nam; thời trước đổi mới của Việt Nam thống nhất và thời kỳ đổi mới, thực hiện CNH – HĐH.
Trên cơ sở nghiên cứu về lịch sử hình thành, phát triển của đội ngũ và kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng: cơ cấu, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, điều kiện làm việc, nhận thức chính trị,... của công nhân thuộc các ngành kinh tế trọng điểm ở TP.HCM, đề tài đã rút ra những đặc trưng cơ bản của đội ngũ công nhân thành phố. 
Dựa trên những thành tựu mà ngành công nghiệp thành phố đã đạt được trong quá trình thực hiện CNH – HĐH và kết quả khảo sát thực tế đội ngũ công nhân đang làm việc ở ba ngành kinh tế trọng điểm: chế tạo cơ khí (ôtô, đóng tàu, thiết bị toàn bộ, cơ khí điện tử); thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; sản phẩm từ công nghệ mới (năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ phần mềm, nội dung số), đề tài đã làm rõ những đặc trưng, vai trò và vị trí của đội ngũ công nhân thành phố trong quá trình CNH – HĐH. Đó là cơ sở thực tiễn để đề tài đi sâu phân tích, đưa ra những dự báo về xu hướng phát triển của đội ngũ công nhân thành phố; những mặt hạn chế; đề xuất giải pháp nhằm hướng đến xây dựng đội ngũ công nhân thành phố vững mạnh.
Việc nghiên cứu một cách có hệ thống đặc trưng, vai trò và vị trí của đội ngũ công nhân góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về giai cấp công nhân trong thời kỳ mới; hiểu được những đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân vào công cuộc CNH – HĐH, vào sự phát triển xã hội. Những vấn đề nêu trong đề tài là có cơ sở khoa học và thực tiễn, giúp chính quyền, cơ quan chức năng ở địa phương trong việc hoạch định chính sách, trong đó có việc chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân có đủ trình độ, năng lực, xứng đáng là lực lượng đi tiên phong trong sự nghiệp CNH – HĐH TP.HCM  trong thời gian tới.

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.
 

 

Hải Yến

 

(4037 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22131364