NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường ĐH (8/12/2011 11:00)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trước hết, tất cả mọi người dân Việt Nam cần thống nhất với nhau cách hiểu cho đúng thế nào là nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo cách hiểu của chúng tôi, nguồn nhân lực chất lượng cao không đồng nghĩa với học hàm, học vị cao, nghĩa là nếu một người nào đó cho dù có học hàm, học vị cao nhưng lại không có đóng góp gì thực sự có giá trị về mặt khoa học trong suốt quá trình công tác giảng dậy hoặc nghiên cứu khoa học thì không được gọi là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xem thêm >>

Thanh niên – Trung tâm của quá trình phát triển Thành phố (8/10/2012 15:05)

1. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn do các thanh niên”[1]. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn toàn Đảng, toàn dân: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt… Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”[2].

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2020 (3/4/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20869076