NĂNG LƯỢNG - CÔNG NGHIỆP - KHAI KHOÁNG NĂNG LƯỢNG - CÔNG NGHIỆP - KHAI KHOÁNG
Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn của một số tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008

 

 

 

 

 

 

%

 

Tháng 8/2008 so với tháng 7/2008

Tháng 8/2008 so với cùng kỳ năm 2007

8 tháng đầu năm 2008 so với cùng kỳ năm 2007

TP. Hồ Chí Minh

101,9

 

112,2

 

113,0

 

     Nhà nước

100,6

 

89,1

 

100,8

 

     Ngoài Nhà nước

103,8

 

126,6

 

118,1

 

     Đầu tư nước ngoài

100,4

 

116,5

 

118,8

 

Bình Dương

103,0

 

127,3

 

124,3

 

     Nhà nước

100,3

 

131,0

 

124,2

 

     Ngoài Nhà nước

101,4

 

136,6

 

136,6

 

     Đầu tư nước ngoài

103,8

 

123,4

 

119,6

 

Đồng Nai

99,5

 

119,4

 

120,8

 

     Nhà nước

94,2

 

107,6

 

110,3

 

     Ngoài Nhà nước

99,2

 

124,8

 

124,3

 

     Đầu tư nước ngoài

101,0

 

121,9

 

123,1

 

Bà Rịa - Vũng Tàu

98,4

 

102,2

 

97,9

 

     Nhà nước

101,2

 

112,8

 

105,0

 

     Ngoài Nhà nước

100,7

 

111,7

 

111,7

 

     Đầu tư nước ngoài

96,7

 

96,2

 

93,0

 

Theo Tổng cục thống kê

 

(1104 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351157