Hiển thị lịch công tác Hiển thị lịch công tác
 
 
My Logo
Thứ 4, Ngày 01/04/2020
 
00:00: Họp trực tuyến của Chính phủ phiên thường kỳ tháng 3 năm 2020 tại UBND TP
Thành Phần: C.Mai Hương
14:00: Họp đánh giá Quý I/2020 tại Hội trường 28
Thành Phần: LĐV, Trưởng các phòng CM, NV, ĐVSN
 - Người chủ trì: VT.Trần Hoàng Ngân
   
 
 
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động