LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (27/11/2022 9:24)


 LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN
(Từ ngày 27/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

NGÀY

                                     SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai
(27/11)

-08h30: PVT. Phạm Bình An họp rà soát tiến độ báo cáo 51 Chương trình, đề án, tại Phòng họp A.

 

Thứ Ba
(28/11)

-08h30: PVT. Phạm Bình An họp về tổ chức Hội thảo quốc tế “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, tại Sở Công thương.

-14h30: PVT. Phạm Bình An họp với nhóm chuyên gia Ngân hàng thế giới (HWG) về sản phẩm đầu ra về xử lý nước thải của nhóm KTTH, tại Hội trường 28 Lê Quý Đôn.

Thứ 
(29/11)

-09h00: PVT. Phạm Bình An họp về tổ chức triển khai Hệ thống thông tin quản trị thực thi công việc của Ủy ban nhân dân Thành phố, tại Phòng họp A.

 

Thứ Năm

(30/11)

 

 

Thứ Sáu
(01/12)

-08h00: PVT. Phạm Bình An dự Hội thảo khoa học "Cơ chế, chính sách cho vấn đề nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM theo quan điểm liên kết vùng", tại Hội tường 28 Lê Quý Đôn. 

 

Thứ Bảy
(02/12)

 

 

Chủ nhật
(03/12)

 

 

 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24250577