Hiển thị lịch công tác Hiển thị lịch công tác
 
 
My Logo
Thứ 5, Ngày 21/11/2019
 
08:00: Dạy lớp đối tượng 4 tại Q.10
Thành Phần: A.Trình
08:00: Tham dự buổi khảo sát của Ban kinh tế- Ngân sách HĐND TP với UBND H.Nhà Bè về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và tình hình chấp hành ngân sách 10 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện năm 2019 tại UBND TP
Thành Phần: A.Nghĩa
08:30: v style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">

Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Q.10


Thành Phần: A.Tân, A.Hải/ P.NCQLĐT
08:30: Nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2019,  nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 và báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP tại UBND TP
Thành Phần: C.Mai Hương
09:00: Họp Tổ Công đoàn P.NCVH-XH tại Phòng C
Thành Phần: Mời A.Trình dự
09:30: Tham dự buổi khảo sát của Ban kinh tế- Ngân sách HĐND TP với UBND H.Hóc Môn về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và tình hình chấp hành ngân sách 10 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện năm 2019 tại UBND TP
Thành Phần: A.Nghĩa
13:15: Buổi thăm và làm việc với Đại học Việt - Đức tại ĐH Việt- Đức
Thành Phần: A.Quân, P.QLKH
14:00: Dạy lớp đối tượng 4 tại HVCB
Thành Phần: A.Trình
14:00: Buổi khảo sát Sở tài chính của Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND TP về quyết toán ngân sách thành phố năm 2018, tình hình thu- chi ngân sách  năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 tại UBND TP
Thành Phần: A.Khiết, A.Phúc
   
 
 
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)