KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Giải pháp khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Tên chuyên đề :

Giải pháp khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Trúc Vân

 Các thành viên:

ThS. Trương Thiết Hà, ThS. Lê Chí Hùng, ThS. Hồ Thủy Tiên, ThS. Nguyễn Thanh Nhuận, ThS. Phạm Minh Luân, ThS. Lê Thanh Hải

 Độ dài:

153 trang

 Thời gian hoàn thành:

Năm 2022

 Ký hiệu phân loại:

658.834

Nội dung chính:

 

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng TPHCM.

 - Thực trạng các công cụ điều chỉnh hành vi tiêu dùng xanh.

- Đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh.

 - Đề xuất các giải pháp và công cụ thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng TPHCM.

Bao gồm 4 nội dung chính:

- Nội dung 1: Tổng quan cơ sở lý luận về tiêu dùng xanh

- Nội dung 2: Thực trạng hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng TPHCM.

- Nội dung 3: Định lượng các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng người dân TPHCM.

      - Nội dung 4: Giải pháp – Kiến nghị.

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(219 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12 năm 2022 (5/1/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24523254