KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Giống như một phép lạ - Những đổi thay lớn lao về kinh tế - xã hội sau những năm đổi mới

“Sự đổi mới trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam như một phép lạ”. Đó là nhận xét của ông Andre Sauvageot, trưởng đại diện của Tập đoàn General Electrics tại Việt Nam, người đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1982 và làm việc tại Hà Nội suốt hơn 10 năm nay. Có thể coi nhận định trên đây là sự cô đọng những đánh giá của dư luận quốc tế về thành công của sự nghiệp đổi mới (SNĐM) ở Việt Nam.

SNĐM  do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) khởi xướng, đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Về kinh tế, đã được khái quát qua những đường nét chung nhất. Ở thời kỳ đầu đổi mới, những năm 1986-1990, thành công nhất là việc phát triển sản xuất lương tực, đưa đất nước thoát khỏi nạn nhập khẩu lương thực kéo dài hàng thập kỷ và tiến tới xuất khẩu lúa gạo…Thành công có ý nghĩa chiến lược ở thời kỳ 1991-1995 là việc mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN), công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển, hội nhập khu vực, đất nước thoát khỏi sự cấm vận kinh tế, được cộng đồng tài trợ quốc tế nối lại nguồn vốn ODA…Và từ năm 1996 đến nay là sự hình thành và phát triển năng động cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp - dịch vụ ngày càng phù hợp, với tỷ trọng trong GDP năm 2002 ở mức 38,55% - 22,99% - 38,48%, kết thúc kỷ nguyên “kinh tế nông nghiệp, nghèo nàn và lạc hậu”, đưa đất nước tiến vào thời kỳ thực hiện Chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Vị thế của một quốc gia, uy tín của một đất nước trước hết và cơ bản được đo bằng những đóng góp vào phát triển kinh tế khu vực và thế giới. Các chỉ số thống kê cho thấy, giá trị xuất khẩu của Việt Nam năm 2002 so với năm 1992 đã lớn gấp hơn 6,47 lần, hay tính chi li hơn là đã tăng 547,4%. Từ chỗ chủ yếu là xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản và nông sản thô, đến nay sản phẩm công nghiệp đã chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt riêng sản phẩm công nghiệp chế tác đã chiếm hơn 40%. Trong 10 năm, từ 1992 đến 2002, xuất khẩu tăng bình quân hàng năm là 21,14%. Trong 13 năm, từ năm 1991 đến 2002, kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình quân hàng năm 7,29%. Không dám nói là kinh tế Việt Nam đã có bước tiến thần kỳ, nhưng quả thực, đây là sự tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử phát triển đất nước.

So sánh về GDP bình quân đầu người trên thế giới theo USD giá thực tế, nếu như năm 1990 Việt Nam đứng thứ 197, thì năm 2002 đã vươn lên vị trí thứ 138. Tương tự,  so sánh GDP bình quân đầu người theo tỷ giá sức mua tương đương (PPP), trong thời gian này, Việt Nam cũng vươn lên từ vị trí thứ 147 lên 129. Còn so sánh theo chỉ số phát triển con người (HDI), năm 1995 Việt Nam còn ở vị trí 122, đến năm 2002 đã vươn lên vị trí 109. Rõ ràng, trong một thời gian thương đối ngắn, chất lượng đời sống kinh tế và con người Việt Nam đã có bước tăng tiến rất cơ bản.

Tuy nhiên, thành công lớn nhất của SNĐM, theo nhận xét của các chuyên gia, là sự không ngừng hoàn thiện tư duy kinh tế Việt Nam. Tư duy kinh tế của Đảng và Nhà nước đã và đang trở thành “lực lượng vật chất” đưa kinh tế đất nước tiến lên và không ngừng lớn mạnh. Đơn cử, chính sách phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng  xã hội chủ nghĩa, chính sách mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế có hiệu quả….đã và đang tạo ra các động lực kinh tế. Đi đôi với việc củng cố và phát triển kinh tế quốc doanh, Nhà nước đề cao, khuyến khích kinh tế có vốn ĐTNN, kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể. Nhờ vậy, nền kinh tế như bùng lên, các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế nào, đều ra sức nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh cho mình và cho toàn nền kinh tế.

Phương châm “kết hợp hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại” và chính sách kinh tế đối ngoại “Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới vì hoà bình, bình đẳng và cùng phát triển” chính là con đẻ của SNĐM, đang tạo nên không khí trong lành và an bình cho môi trường đầu tư ở Việt Nam. Đó sẽ là điều kiện quan trọng để SNĐM tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu to lớn hơn.

SNĐM đã bước sang tuổi 18 tràn đầy sinh lực, nhưng cũng đang đứng trước nhiều thách thức mới đầy cam go, từ những rào cản dựng lên ở bên ngoài và những yếu kém nội tại. Nhưng thực tế lịch sử cho thấy, càng trong gian khó, nội lực Việt Nam càng thể hiện bản lĩnh và sức bật của mình. Bởi chân lý đã được khẳng định là, chỉ có phát huy cao độ nội lực, giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất trong nước thì mới tiếp thu, khai thác tốt các nguồn vốn và công nghệ nước ngoài.

 

Chuyên đề đặc biệt của Báo Ðầu tư ngày 30-04-2003

 

(2588 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20352252