KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Chỉ có thể tồn tại khi có đủ năng lực cạnh tranh

Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Ông Lê Ðăng Doanh, chuyên viên cao cấp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã trao đổi với Báo Ðầu tư về vấn đề này.

Xin ông cho biết những thách thức lớn nhất của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là gì?

 Hiểu một cách đơn giản, hội nhập kinh tế quốc tế là nền kinh tế cuả mỗi quốc gia trở thành một bộ phận không thể tách rời trong nền kinh tế quốc tế. Như vậy, nền kinh tế cuả mỗi quốc gia chỉ có thể “tồn tại” khi và chỉ khi có đủ năng lực cạnh tranh (thu hút vốn đầu tư, cạnh tranh sản phẩm hàng hoá, dịch vụ) ở cấp độ quốc gia và cấp độ doanh nghiệp

 Khả năng cạnh tranh cuả Việt Nam hiện nay như thế nào?

 Năng lực cạnh tranh quốc gia dựa vào rất nhiều yếu tố: kết cấu hạ tầng, vai trò cuả điều hành cuả Chính phủ, vai trò của pháp luật, sự phát triển cuả hệ thống tài chính, nhân lực…Tổng hợp tất cả các yếu tố trên, năm 2002, Việt Nam đứng ở vị trí 65 trên 80 quốc gia được xếp hạng.

 Vị trí trên là quá thấp, thưa ông?

 Ðúng là quá thấp. Thời gian gần đây, cộng đồng quốc tế hoan nghênh những tiến bộ cuả Việt Nam như việc triển khai Luật Doanh nghiệp, cải cách trong điều hành xuất nhập khẩu, ngân hàng, tỷ lệ lao động được đào tạo cao…Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng, yếu kém nhất cuả Việt Nam là kết cấu hạ tầng không những chưa theo kịp tốc độ phát triển cuả nền kinh tế, mà còn sử dụng kém hiệu quả dẫn đến làm tăng chi phí đầu vào cuả doanh nghiệp, giảm hiệu quả đầu tư cuả dòng vốn.

 Cộng đồng quốc tế còn phàn nàn điều gì nữa về những chính sách điều hành kinh tế cuả Việt Nam?

 Người ta đồng ý là pháp luật cuả chúng ta còn thiếu và chưa đồng bộ nên cần phải thay đổi cho phù hợp, song phàn nàn về sự thay đổi một cách bất ngờ cuả pháp luật, đặc biệt là các chính sách liên quan đến thuế khoá, đống thời không ít chính sách vẫn còn “tiền hậu bất nhất”, không tham khảo ý kiến cuả doanh nghiệp…dẫn đến rất khó tiên lượng hiệu quả đầu tư tại Việt Nam.

 Nhưng thời gian gần đây, Chính phủ đã có nhiều chính sách để cải thiện môi trường đầu tư?

 Ðúng là Chính phủ, các cấp, các ngành đang nỗ lực hết sức để cải thiện mội trường đầu tư như cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian cấp phép, bãi bỏ chính sách 2 giá, giảm dần sự phân biệt trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí…Nhưng các nước xung quanh cũng tiến hành cải thiện môi trường đầu tư, trong khi sự cải thiện cuả họ có khi còn nhanh hơn Việt Nam. Theo tôi, chúng ta không nên tự so sánh với chính mình, mà cần phải so mình với các nước xung quanh.

 Thế còn năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp thì sao?

 Thời gian hơn 3 năm trở lại đây, với các chính sách phát triển kinh tế tư nhân, đã khuyến khích rất nhiều doanh nghiệp trong nước đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường nội địa. Cũng rất đáng mừng là thuơng hiệu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã được thị trường thế giới biết đến. Tuy nhiên, phải nghiêm túc đánh giá rằng, nhìn chung công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam còn lạc hậu, nhiều sản phẩm hàng hoá, dịch vụ có sức cạnh tranh yếu, hoặc chỉ cạnh tranh được khi kèm theo nhiều điều kiện bảo hộ. Đáng lo ngại hơn, cánh cửa hội nhập đã mở, nhưng vẫn còn quá nhiều doanh nghiệp chưa có chiến lược phát triển, chiến lược cạnh tranh rõ ràng.

 Theo ông, cần phải làm gì để nền kinh tế vượt qua thách thức trong tiến trình hội nhập?

 Nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo và đào tạo lại, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng dịch vụ mà Nhà nước còn độc quyền, nâng cao năng lực tài chính cho hệ thống ngân hàng thương mại, thay đổi pháp luật về kinh tế cho phù hợp với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, nhất quán giữa luật pháp và thực thi luật pháp….  

 Có nghĩa là để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Việt Nam phải tiến hành đồng bộ mọi biện pháp, song thực hiện được điều này là quá khó khăn, thưa ông?

 Theo tôi thì không hề khó. Một ví dụ đơn giản là ngày 28-04 vừa qua Việt Nam đã khống chế được hoàn toàn dịch bệnh SARS, trong khi các nước khác vẫn phải vật lộn với căn bệnh quái ác này. Chúng ta khống chế được bệnh SARS là vì ngay khi căn bệnh này được phát hiện, Chính phủ đã bỏ cái lợi nhỏ trước mắt, công bố công khai về căn bệnh và tìm mọi biện pháp ngăn chặn. Trong điều hành chính sách kinh tế cũng vậy, nến chúng ta không che dấu những nhược điểm, khuyết tật và tìm mọi cách khắc phục thì hoàn toàn có thể thực hiện được.

 

 

Mạnh Bôn  Chuyên đề đặc biệt của Báo Ðầu tư ngày 30-04-2003

(2820 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20352282