KIẾN THỨC KIẾN THỨC
Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Khoa Học

1. Nghiên cứu cơ bản: Nghiên cứu cơ bản là những hoạt động nghiên cứu tìm ra những qui luật chung những hướng đi lớn (nghiên cứu nguồn gốc của sự sống, nghiên cứu hệ thống giáo dục quốc dân, nghiên cứu mô hình kinh tế, nghiên cứu vật lí, hóa học...) tìm ra loại nguyên liệu mới, tìm ra những công cụ toán học mới v.v... kết quả của nghiên cứu cơ bản còn nằm trong phòng thí nghiệm, trong tài liệu viết, trong tủ kính (hàng mẫu). Nghiên cứu cơ bản luôn đi trước các loại hình nghiên cứu khác.

2. Nghiên cứu ứng dụng:

Ðây là công việc của lực lượng đông đảo nhất của các nhà khoa học với xu hướng là đưa các kết quả của nghiên cứu cơ bản vào phục vụ cho xã hội loài người. Không có họ, mọi nghiên cứu khoa học đều vô nghĩa. Tuy nhiên các kết quả ứng dụng cũng vẫn còn trong phòng thí nghiệm, nó còn một khoảng cách khá xa để đến với xã hội bởi vì tính kinh tế, tính thuận tiện, tính địa phương cũng như khả năng sản xuất hàng loạt đã chưa cho phép.

3. Nghiên cứu triển khai:

Ðây mới là ý nghĩa chính của khoa học. Khoa học đã đến với từng người trong xã hội (cuốn sách giáo khoa, tủ lạnh, máy tính, bộ quần áo...). Khi triển khai, người ta chia làm hai giai đoạn:

- Triển khai thí điểm (hoặc trình diễn)

- Triển khai đại trà.

Ví dụ:

a) Nghiên cứu sách giáo khoa:

- Nhà lí luận dạy học nghiên cứu quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học... (Nghiên cứu cơ bản).

- Các nhà lí luận dạy học bộ môn vận dụng vào việc tìm kiếm một cấu trúc sách giáo khoa với nội dung phù hợp cho lứa tuổi, cho thời đại ... (Nghiên cứu ứng dụng).

- Các nhà lí luận dạy học, giáo viên... triển khai bộ sách giáo khoa ở một số trường, một số khu vực. Họ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh... để có bộ sách giáo khoa cho toàn quốc (Nghiên cứu triển khai).

b) Nghiên cứu chất siêu dẫn:

- Nhà vật lí tìm ra chất siêu dẫn (Nghiên cứu cơ bản).

- Các nhà vật lí và kĩ thuật cố gắng đưa chất siêu dẫn vào thực tế kĩ thuật và đời sống. Trước tiên, cần tạo ra mẫu siêu dẫn trong phòng thí nghiệm phù hợp với thực tiễn (nâng nhiệt độ chất siêu dẫn lên). Tuy nhiên, hiện nay các kết quả nghiên cứu ứng dụng vẫn còn nằm trong phòng thí nghiệm và đang được các nhà khoa học cải tiến thêm để có thể đưa vào sản xuất và sử dụng đại trà.

- Nghiên cứu triển khai: chưa !

4. Nghiên cứu dự báo:

Càng ngày càng xuất hiện nhiều những nhà khoa học nghiên cứu, phán đoán những vấn đề trong tương lai thuộc nhiều lĩnh vực: xã hội, môi trường, dân số, kiến trúc... Những nghiên cứu của họ đều xuất phát từ những sự kiện hiện tại, sự tiến triển có logic, có hệ thống trong lịch sử, những tính toán và suy luận khoa học, Những công trình của họ có ý nghĩa rất quan trọng cho xã hội loài người, giúp cho con người có cái nhìn rộng hơn, xa hơn, định hướng cho sự phát triển của xã hội, của ngành mình... cũng như tránh khỏi những hiểm họa có thể có do chính con người gây ra. Những công trình nghiên cứu dự báo cũng rất có ý nghĩa đối với sự nghiệp giáo dục, không chỉ riêng ở một quốc gia nào. Bởi trong sự phát triển chung của xã hội cũng như sự đòi hỏi của chính xã hội đối với giáo dục, hiện nay có rất nhiều các công trình nghiên cứu dự báo về nội dung, hình thức tổ chức giáo dục, phương tiện và phương pháp giáo dục trong tương lai.

                                                         PGS. Lê Phước Lộc-ĐH Cần Thơ

(1163 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21561459