KIẾN THỨC KIẾN THỨC

Nghiên Cứu Liên Ngành Khoa Học Xã Hội (1/12/2011 14:50)

1. Tính liên ngành trong nghiên cứu khoa học là đặc điểm nổi trội của sự phát triển khoa học hiện đại. Nó đã diễn ra và dần được định hình trong khoa học tự nhiên, khoa học nhân văn và khoa học xã hội của thế kỷ XX và theo ý kiến của các nhà khoa học luận đó vẫn sẽ là xu hướng chính trong thế kỷ này. Nhưng điều đó không có nghĩa đã hết vấn đề, hay nói nôm là còn nhiều việc cần giải quyết tiếp.

Xem thêm >>

Suy ngẫm về phương pháp luận nghiên cứu văn học (30/11/2011 15:52)

Hiện nay khoa học văn học - cũng giống như các khoa học xã hội khác - đang cố gắng nhằm làm rõ vị trí của mình trong hệ thống các tri thức khoa học, làm rõ quan hệ của mình với các khoa học khác, nhằm phát hiện các cơ sở của những phương pháp của mình và để hiểu rõ hơn nguồn gốc của chính mình, tức là: tự nghiên cứu mình sâu hơn, kỹ hơn. Sự bối rối về phương pháp luận ngày càng tăng trong hai thập kỷ gần đây đã gây nên quá trình tự quan sát sôi nổi về lôgíc - phương pháp luận và về nguồn gốc.

Xem thêm >>

Cần “tiêu chuẩn ISO” cho Khoa học VN ? (25/11/2011 05:56)

Đất nước đang trên tiến trình hội nhập, thế nhưng Khoa học và Giáo dục VN thì lại đang ỳ ạch, mặc dù đáng ra - theo tấm gương thành công của các nền kinh tế Đông Á và Trung quốc vốn có văn hóa tương đồng với chúng ta - lĩnh vực này cần phải đi trước một bước.

Xem thêm >>

Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Khoa Học (24/11/2011 23:43)

1. Nghiên cứu cơ bản: Nghiên cứu cơ bản là những hoạt động nghiên cứu tìm ra những qui luật chung những hướng đi lớn (nghiên cứu nguồn gốc của sự sống, nghiên cứu hệ thống giáo dục quốc dân, nghiên cứu mô hình kinh tế, nghiên cứu vật lí, hóa học...) tìm ra loại nguyên liệu mới, tìm ra những công cụ toán học mới v.v... kết quả của nghiên cứu cơ bản còn nằm trong phòng thí nghiệm, trong tài liệu viết, trong tủ kính (hàng mẫu). Nghiên cứu cơ bản luôn đi trước các loại hình nghiên cứu khác.

Xem thêm >>

Khoa học Việt Nam đang ở đâu? (24/11/2011 05:07)

Các công trình nghiên cứu được công bố trên các tập san này thường trải qua quá trình bình duyệt nghiêm chỉnh về ý tưởng và phương pháp thực hiện. Đó là tiêu chuẩn số 1 để đề bạt các chức vụ giáo sư trong đại học, và phản ánh năng suất khoa học của một nước.

Xem thêm >>
Các tin khác:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20816259