HỘI NGHỊ - HỘI THẢO HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
Kỷ yếu Tọa đàm “Thực hiện các dự án đối tác công - tư (Privite Public Partnership - Ppp): Kinh nghiệm và Đề xuất”

Bài phát biểu khai mạc tọa đàm

THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỐI TÁC CÔNG-TƯ (PPP)-

KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT

 

Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa

                          Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển

 

          Kính thưa các Quý vị đại biểu

 

Trong điều kiện của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông rất lớn. Tính từ năm 2006 đến hết năm 2010, trên địa bàn TP.HCM, trong tổng số 30.850 tỷ đồng đầu tư, nguồn vốn ngân sách chi cho hoạt động xây dựng cơ bản và duy tu các hệ thống hạ tầng giao thông, vận tải và công chính là 11.197 tỷ đồng chiếm 36,4%; nguồn vốn ODA là 10.836 tỷ đồng chiếm 35,2%, nguồn vốn khác 8.817 tỷ đồng chiếm 28,4%. Nhu cầu vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Thành phố thời kỳ 2011-2025 ước tính khoảng 880.000 tỷ đồng, tương đương 42 tỷ USD. Với nguồn vốn ngân sách Thành phố bị hạn hẹp, nguồn vốn ODA dần dần cũng sẽ bị co hẹp thì cần phải đẩy mạnh các nguồn vốn huy động khác.

Chủ trương thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ công đã được đặt ra từ nhiều năm nay với nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành. Nhiều hình thức đầu tư có sự tham gia của khu vực tư nhân đã được hình thành với những mức độ và phạm vi khác nhau như hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), đổi đất lấy hạ tầng…

          Đặc biệt trong một số năm gần đây, hình thức hợp tác công-tư đã được quan tâm nhằm tranh thủ nguồn tài chính và năng lực của khu vực tư nhân trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên mới có Quyết định 71/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư, đây là văn bản pháp lý đầu tiên quy định về hình thức đầu tư này, nhưng việc triển khai thực hiện cũng còn nhiều lúng túng, bất cập.

Để đánh giá lại thực tế các khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua, tìm giải pháp tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trong thời gian tới, Công ty Truyền thông Sài Gòn và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Thực hiện các dự án đối tác công-tư (PPP): Kinh nghiệm và đề xuất”. Mục tiêu của buổi tọa đàm nhằm:

1. Nêu ra các vướng mắc từ thực tiễn triển khai các dự án có tính chất PPP từ trước và sau khi có Quyết định 71/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trao đổi, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục xây dựng cơ sở pháp lý đầy đủ, chặt chẽ hơn nữa để các bên tham gia đối tác công –tư, đặc biệt là bên tư nhân an tâm tham gia.

          Rất mong sự đóng góp nhiệt tình của các Quý vị đại biểu để buổi tọa đàm thành công tốt đẹp.

Tài liệu:

 

 

(3799 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636861