HỘI NGHỊ - HỘI THẢO HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
Hội thảo khoa học: “Mạng xã hội với lối sống trẻ thành phố Hồ Chí Minh”

Mạng xã hội (social network) là mội khái niệm trở nên phổ biến không chỉ với giới trẻ mà với phần lớn mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt giới tính, giai cấp. Mạng xã hội được hiểu là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.

Ở Việt Nam nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Mạng xã hội ra đời đã có những tác động nhất định đối với đời sống xã hội. Đặc biệt là đối với giới trẻ, những tác động tích cực mà Mạng xã hội đem lại như: Cho phép người sử dụng internet giao lưu và chia sẻ thông tin một cách có hiệu quả, vượt ra ngoài những giới hạn về địa lýthời gian; xây dựng lên một mẫu định danh trực tuyến nhằm phục vụ những yêu cầu công cộng chung và những giá trị của cộng đồng; Nâng cao vai trò của mỗi công dân trong việc tạo lập quan hệ và tự tổ chức xoay quanh những mối quan tâm chung trong những cộng đồng thúc đẩy sự liên kết các tổ chức xã hội…ngoài những tác động tích cực mà Mạng xã hội đem lại, bên cạnh đó cũng vẫn còn những hạn chế mà chũng ta phải nhìn nhận và đưa ra những giải pháp quản lý kịp thời.

Nắm bắt được những tác động của Mạng xã hội đến với đời sống xã hội của người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là giới trẻ, Phòng Văn Hóa – Xã Hội thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với đơn vị ZingMe – một tổ chức mạng xã hội của Việt Nam cùng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Mạng xã hội với giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo được tổ chức vào sáng ngày 27/8/2010 tại 149 Pasteur, Viện Nghiên cứu phát triển.

Thu Thủy – Trung Tâm Thông Tin

 

(1655 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22880932