HỘI NGHỊ - HỘI THẢO HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Hội thảo khoa học: "Phát triển đô thị bền vững" (16/8/2011 10:30)

Phát huy truyền thống đoàn kết, tình cảm keo sơn, gắn bó "Hà Nội – Huế - Sài Gòn, là cây một cội, là con một nhà" trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời khẳng định và tiếp tục vun đắp truyền thống tốt đẹp đó giữa ba địa phương Thú đô Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và bảo vệ đất nước. Hội thảo tập trung vào nội dung “phát triển đô thị bền vững”: những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn đô thị hóa và quá trình CNH – HĐH ở các đô thị Việt Nam, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, xây dựng thể chế định hướng phát triển kinh tế, xã hội, môi trường nhanh và bền vững. Đánh giá phân tích những khó khăn, tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình “phát triển bền vững”, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố, đặc biệt là lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu để qua đó góp phần xác định những nhiệm vụ chiến lược và giải pháp xây dựng các đô thị “phát triển bền vững”, để các thành phố lớn của VN trở thành những đô thị văn minh, hiện đại, có vị trí xứng đáng trong khu vực Đông Nam Á và rộng hơn.

Xem thêm >>

Hội thảo khoa học: Tiềm năng và chính sách phát triển thị trường nội địa (16/8/2011 10:19)

Xem thêm >>

Hội thảo khoa học: “Hội nhập kinh tế và chính trị của liên minh Châu Âu, bài học kinh nghiệm đối với Asean” (16/8/2011 10:01)

Xem thêm >>

Lễ kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (16/8/2011 09:57)

Xem thêm >>

Hội thảo khoa học: “Mạng xã hội với lối sống trẻ thành phố Hồ Chí Minh” (16/8/2011 09:51)

Mạng xã hội (social network) là mội khái niệm trở nên phổ biến không chỉ với giới trẻ mà với phần lớn mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt giới tính, giai cấp. Mạng xã hội được hiểu là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.

Xem thêm >>

Hội thảo “Vai trò của thông tin sáng chế trong việc thúc đẩy hoạt động sáng tạo” tháng 02/2004 (12/8/2011 10:52)

Xem thêm >>

Hội thảo: Chương trình Nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Tp.HCM - Sở xây dựng, tháng 04/2004 (11/8/2011 16:03)

Xem thêm >>

Hội thảo khoa học: “Mạng xã hội với lối sống trẻ thành phố Hồ Chí Minh” (11/8/2011 15:55)

Mạng xã hội (social network) là mội khái niệm trở nên phổ biến không chỉ với giới trẻ mà với phần lớn mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt giới tính, giai cấp. Mạng xã hội được hiểu là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.

Xem thêm >>

Hội nghị: Tổng kết tình hình hoạt động ngân hàng Tp.HCM năm 2003và phương hướng nhiệm vụ năm 2004 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (11/8/2011 15:27)

Xem thêm >>

Hội thảo: Một số nhận định tổng quan về tác động của Hiệp định thương mại Việt - Mỹ đến các lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất nhập khẩu trên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam . (11/8/2011 10:48)

Xem thêm >>

Hội thảo: Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo tháng 7/2004 (10/8/2011 15:05)

Xem thêm >>

Hội thảo “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo", tháng 7-2004 (4/8/2011 15:15)

Xem thêm >>
Các trang: 1  2  3  4  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22880462