HÀNG HÓA - GIÁ CẢ - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA - GIÁ CẢ - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU
Tiếp cận thị trường Hoa Kỳ (phần 1)

1. QUAN HỆ THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – HOA KỲ: 1.1. Tổng quan: (xem biểu 1) Biểu 1: Thương mại hai chiều Việt Nam – Hoa Kỳ (triệu USD) 2001 - 2002

 

2000

2001

2001/2000

1-10/201

1-10/2002

­

­%

Xuất khẩu

732,4

1065,3

­45,5%

897,2

1834,1

936,9

104,4%

Nhập khẩu

351,8

411

­16,8%

311,2

367,4

56,2

18,1%

Tổng XNK

1084,2

1476,2

­36,2%

1208,4

2201,4

993

82,2%

Nguồn: Vụ kế hoạch - Thống kê, Bộ Thương mại

Nhìn chung năm 2001, năm tiền đề trước khi Hiệp định thương mại có hiệu lực, thương mại giữa hai nước tăng trưởng khá trong hoàn cảnh kinh tế - thương mại toàn cầu đang chững lại. Trong quan hệ thương mại song phương với Hoa Kỳ, Việt Nam đã tăng năm bậc từ vị trí 70 năm 2000 lên đến 66 năm 2001. Một trong những yếu tố thuận lợi tạo nền tảng cho quan hệ thương mại song phương phát triển trong năm 2002 là kể từ ngày 10/12/2001, Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực, theo đó Việt Nam và Hoa Kỳ trao cho hàng hoá của nhau mức thuế suất Tối huệ quốc thể hiện sự bình đẳng trong quan hệ giữa hai nước.

Năm 2001, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 1.065,3 triệu USD so với 732,4 triệu USD của năm 2000, đạt mức tăng trưởng 45,5%. Mặc dù mức tăng trưởng này đạt được trên cơ sở xuất phát điểm thấp và kim ngạch chưa cao nhưng đây là một tín hiệu tốt, thể hiện những phản ứng tích cực từ phía các doanh nghhiệp đối với các diễn biến trong quan hệ thương mại giữa hai nước, nhất là sau khi Hiệp định thương mại song phương có hiệu lực. Trong khi đó, ta cũng cần lưu ý rằng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam cũng tăng khá trong năm 2001 (tăng 16,8% so với năm 2000).

Trong 10 tháng đầu năm 2002, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 1.834,1 triệu USD, tăng 104,4% so với cùng kỳ năm 2001. Còn nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 367,4 triệu USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2001. Số liệu này cho ta niềm tin rằng nhờ Hiệp định thương mại, xuất nhập khẩu hai chiều sẽ đạt mức cao, có thể đạt và vượt kế hoạch đề ra là 1,8 tỷ USD trong cả năm 2002.

1.2.  Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ xét theo mặt hàng:

1.2.1. Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ:

(Xem biểu 2)

Biểu 2: Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ (triệu USD) (2001 – 2002)

Tên mặt hàng

2001

1-10/201

1-10/2002

­

­%

Tổng kim ngạch

1.65,3

897,2

1834,1

936,9

104,4

Hàng dệt may

47,5

36,2

674,8

638,6

1764,1

Hải sản

482,4

416,2

549,2

133,0

32,0

Giày dép các loại

114,2

89,6

156,5

66,9

74,7

Dầu thô

225,2

201,8

121,7

-80,1

-39,7

Hạt điều

44,1

32,1

57,1

25,0

77,9

Sản phẩm gỗ

16,1

12,2

33,5

21,3

           174,6

Cà phê

60,0

48,0

28,2

-19,8

-41,3

Hàng thủ công mỹ nghệ

19,2

15,7

26,0

10,3

65,6

Hạt tiêu

5,4

5,3

15,0

9,7

183,0

Cao su

2,1

1,5

7,6

6,1

406,7

Gạo

7,2

6,8

5,7

-1,1

-16,2

Hàng rau quả

2,0

1,9

4,7

2,8

147,4

Sản phẩm nhựa

1,5

1,1

3,2

2,1

190,9

Máy vi tính và linh kiện điện tử

0,011

0,011

2,2

2,189

19900,0

Chè

0,8

0,6

1,4

0,8

133,3

Xe đạp và phụ tùng xe đạp

0,017

0,004

1,2

1,196

29900,0

Hàng hoá khác

36,6

26,8

144,0

117,2

437,3

                                                                                                                                                                                     (Nguồn: Vụ Kế hoạch - Thống kê, Bộ Thương mại).

Hải sản vẫn là một trong những mặt hàng chủ lực trong xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ, 10 tháng đầu năm 2002 đạt 549,2 triệu USD, tăng 32,0% so với cùng kỳ năm 2001, tuy nhiên đã tụt xuống vị trí thứ hai. Trong khi đó, xuất khẩu hàng dệt may tăng mạnh, 10 tháng đầu năm 2002 tăng tới 1764,1% so với cùng kỳ năm 2001, đạt mức 674,8 triệu USD, vươn lên trở thành mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất vào thị trường Hoa Kỳ. Nguyên nhân mức tăng cao này là do hàng dệt may được hưởng mức thuế Tối huệ quốc. Cũng nhờ được hưởng mức thuế Tối huệ quốc mà xuất khẩu mặt hàng giày dép sang Hoa Kỳ 10 tháng đầu năm 2002 có mức tăng trưởng cao 74,7% so với cùng kỳ năm 2001, đạt 156,5 triệu USD. Mặt hàng dầu thô vẫn là một mặt hàng xuất khẩu quan trọng sang thị trường Hoa Kỳ, song giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2002 lại giảm so với cùng kỳ năm 2001.

Ngoài ra, nhiều mặt hàng khác cũng có mức tăng cao như sản phẩm gỗ, hạt tiêu, cao su, rau quả, nhựa, chè. Riêng đối với hai mặt hàng máy tính và xe đạp, tỷ lệ tăng xuất khẩu quá lớn thể hiện điểm xuất phát gần như bằng không.

(136 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2019 (5/12/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20425029