HÀNG HÓA - GIÁ CẢ - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA - GIÁ CẢ - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU
Nâng cao năng lực xuất khẩu đáp ứng yêu cầu tăng trường kinh tế và hội nhập quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:
Nâng cao năng lực xuất khẩu đáp ứng yêu cầu tăng trường kinh tế và hội nhập quốc tế tại Tp.Hồ Chí Minh
 Chủ nhiệm:
ThS. Trần Thị Đỏ
 Các thành viên:
Ths.Trần Văn Bích, Ths. Nguyễn Trúc Vân, Ths. Cao Ngọc Thành, Ths. Trương Thiết Hà, Ths. Hồ Thủy Tiên, Ths. Nguyễn Vĩnh, Ths. Lê Ngọc Huyền Trang, CN. Huỳnh Minh Vũ
 Độ dài:
176 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 3/2019
 Ký hiệu phân loại:
382.6

 

Nội dung chính:

 

Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đối với các sản phẩm công nghiệp thành phố có lợi thế xuất khẩu đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế. Cụ thể là xây dựng khung phân tích về năng lực xuất khẩu đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm nguồn lực đầu vào của doanh nghiệp, nguồn lực đất đai, hệt thống cơ sở hạ tầng,… - Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đề tài tập trung nghiên cứu những sản phẩm xuất khẩu thành phố có lợi thế thuộc các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, trên cơ sở đó đánh giá năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp sản xuất những sản phẩm thành phố có lợi thế xuất khẩu, đề xuất từng giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực xuất khẩu các sản phẩm thành phố có lợi thế xuất khẩu.
Đề tài áp dụng các phương pháp nghiên cứu đã có, tuy nhiên sẽ chỉ ra làm thế nào để đạt được các nội dung cần nghiên cứu; trong từng nội dung cụ thể sẽ áp dụng phương pháp nghiên cứu nào để giải quyết vấn đề, cơ sở dữ liệu nào cần thu thập để phục vụ công tác nghiên cứu, nguồn số liệu thu thập từ đâu, các đối tượng cần điều tra khảo sát. Đề tài sử dụng khung phân tích làm cơ sở nghiên cứu đề tài trên trên cơ sở tổng thuật các tài liệu nghiên cứu có liên quan và các cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài. Trên cơ sở khung phân tích này, đề tài xây dựng mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu và nội dung nghiên cứu phù hợp.
 
Sản phẩm của đề tài là đề xuất hệ thống các giải pháp về mặt cơ chế chính sách nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu trên địa bàn thành phố. Do đó, thành phố có thể vận dụng hệ thống các cơ chế, chính sách trong công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực xuất khẩu, trên cơ sở đó góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu trên địa bàn thành phố, Sản phẩm của kết quả nghiên cứu cũng bao gồm hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu trên địa bàn thành phố. Các giải pháp này nếu được đưa vào thực hiện sẽ góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu trên địa bàn thành phố trên cơ sở đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống dân cư.
 

 

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

 

 

(423 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21895240