HÀNG HÓA - GIÁ CẢ - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA - GIÁ CẢ - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU
Đánh giá khả năng tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến một số lĩnh vực kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

 Tên đề tài:
Đánh giá khả năng tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến một số lĩnh vực kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 Chủ nhiệm:
ThS. Phạm Bình An
 Các thành viên:
TS. Dương Như Hùng, NCS Võ Thị Ngọc Trinh, NCS Lê Đình Nghi, NCS Trần Thị Ngọc Quỳnh, ThS Hàng Lê Cẩm Phương, PGS.TS. Nguyễn Tiến Hoàng, TS. Trần Quốc Trung, TS. Nguyễn Thu Hằng, ThS Nguyễn Thị Phương Hải
 Độ dài:
165 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2018
 Ký hiệu phân loại:
 382.92

 

Nội dung chính:

 

Đề tài thực hiện nhằm dự báo đánh giá tác động đến một số lĩnh vực kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện Hiệp định CPTPP, từ đó tham vấn cho Chính quyền và doanh nghiệp Thành phố trong ngành các giải pháp cụ thể nhằm tận dụng các cơ hội và ứng phó với các thách thức từ Hiệp định CPTPP. Mục đích cuối cùng của đề tài nhằm góp phần chuẩn bị triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định CPTPP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 
Các mục tiêu cụ thể đặt ra để giải quyết gồm:
- Xác định các nhân tố tác động từ Hiệp định CPTPP đến kinh tế Thành phố.
- Đánh giá khả năng tác động của Hiệp định CPTPP đến một số ngành công nghiệp và dịch vụ điển hình của Thành phố.
- Đề xuất các việc cần làm của DN và các giải pháp từ phía Chính quyền nhằm hỗ trợ và chuẩn bị thực thi hiệu quả Hiệp định CPTPP.
 
Báo cáo ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 Chương:
- Chương 1: Tổng quan về tác động Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
- Chương 2: Đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đến một số ngành kinh tế của Thành phố.
- Chương 3: Tổng hợp các tác động, giải pháp và kiến nghị.
 

 

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

 

(302 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21681071