HÀNG HÓA - GIÁ CẢ - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA - GIÁ CẢ - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU
Đánh giá tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đến một số ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 Tên đề tài:
Đánh giá tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đến một số ngành kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 Chủ nhiệm:
TS. Trần Anh Tuấn
 Các thành viên:
ThS.Huỳnh Ngọc Chương, PGS.TS.Hạ Thị Thiều Dao, ThS.Nguyễn Xuân Đóa, ThS.Tạ Chu Uyên Nguyên, Trần Văn Phúc, Triệu Đỗ Hồng Phước, ThS.Triệu Thành Sơn, NCS.ThS.Nguyễn Duy Tâm, TS.Lê Thị Ánh Tuyết
 Độ dài:
270 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 11 Năm 2018
 Ký hiệu phân loại:
383.9142


Nội dung chính:

 

Đề tài có mục tiêu tổng quát là đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp để tận dụng những tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của EVFTA đến một số ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu cụ thể là xác định khung đánh giá tác động của EVFTA đến một số ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, phân tích và đánh giá thương mại hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và EU, đánh giá tác động của EVFTA đến một số ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đề xuất các giải pháp và kiến nghị cho chính quyền Thành phố.
Đề tài gồm 4 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về tác động của hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).
Chương II: Thực trạng thương mại hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và liên minh Châu Âu.
Chương III: Đánh giá tác động của hiệp định EVFTA đến một số ngành kinh tế có lợi thế thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương IV: Giải pháp và kiến nghị.

 

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

(315 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21712362