CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Các cơ chế chính sách quản lý có hiệu quả giá trị tăng thêm của đất đai sau khi tiếp cận với cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị khác

 Tên chuyên đề:

Các cơ chế chính sách quản lý có hiệu quả giá trị tăng thêm của đất đai sau khi tiếp cận với cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị khác

 Chủ nhiệm:

TS. Dư Phước Tân

 Các thành viên:

Trần Ngọc Tú Trinh; Th.S Vương Tịnh Mạch và các thành viên phòng Nghiên cứu Phát triển Đô thị.

  Độ dài:

41 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 5/2013

 Ký hiệu phân loại:

D354T532

Nội dung chính:

 

Để đô thị phát triển bền vững, một trong những giải pháp quan trọng là làm thế nào để khai thác và quản lý có hiệu quả giá trị tăng thêm của đất đai, sau khi tiếp cận với cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị khác. Theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 về thc hiện Nghị quyết Đi hi Đng b thành ph ln thứ IX vChương trình Giảm ùn tc giao thông giai đon 2011 - 2015, tm nhìn đến năm 2020; Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Viện Nghiên cứu phát triển (tại Phụ lục 2, Mục IV, số thứ tự 2), về triển khai nghiên cứu chuyên đề:" Các cơ chế chính sách quản lý có hiệu quả giá trị tăng thêm của đất đai sau khi tiếp cận với cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị khác. .

Chuyên để đã tổng quan thực trạng nguồn thu từ đất và các cơ chế chính sách giúp thành phố quản lý hiệu quả giá trị tăng thêm của đất đai sau khi tiếp cận kết cấu hạ tầng kỹ thuật (chủ yếu là hạ tầng giao thông đường bộ) qua các kết quả nghiên cứu vừa qua. Làm rõ cách thức phân bổ và sử dụng các nguồn thu từ giá trị gia tăng từ đất trên địa bàn TPHCM và nhận diện những bất cập hiện nay. Đề xuất một số giải pháp định hướng và kiến nghị để điều tiết và quản lý có hiệu quả từ nguồn thu giá trị gia tăng từ đất đối với cấp trung ương và cấp thành phố.

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

  

 

(2790 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22328626