CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cải thiện kết quả chỉ số PAPI

 Tên chuyên đề :
Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cải thiện kết quả chỉ số PAPI
 Chủ nhiệm:
ThS. Vũ Ngọc Anh
 Các thành viên:
Th.S Nguyễn Đặng Phương Anh, CN. Khiếu Văn Công, Th.S Phan Thị Xuân Diệu, CN. Nguyễn Thị Bảo Khánh, ThS. Vương Tịnh Mạch, CN. Nguyễn Minh Nhựt, CN. Kiều Thúy Ngọc, CN. Nguyễn Mạnh Quân  
 Độ dài:
383 tr.
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2017
 Ký hiệu phân loại:
351.07

 

Nội dung chính:

 

Đề tài có hai mục tiêu tổng quát:
- Đánh giá kết quả PAPI của Thành phố qua các năm, nhận diện các vấn đề được chuyển tải từ các thông tin kết quả khảo sát PAPI trong bối cảnh, điều kiện thực tế của Thành phố.
- Tìm kiếm các giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công thông qua cải thiện các nội dung mà PAPI đo lường: sự tham gia của ngƣời dân ở cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công.
Đề tài tập trung làm rõ 02 vấn đề:
- Thứ nhất, đánh giá lại một số chỉ số thành phần của PAPI một cách đầy đủ, riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thứ hai, xác định các giải pháp cải thiện năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền Thành phố.
     Kết cấu của đề tài gồm 03 nội dung tương đương với 03 chương:
     Chương 1- Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm.
     Chương 2 – Nhận diện các vấn đề đối với năng lực quản trị và hành chính công của Thành phố trong khung phân tích của PAPI.
     Chương 3 – Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công thông qua cải thiện chỉ số PAPI.

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh 

(585 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21680414