CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia dịch vụ cấp nước trên địa bàn TP.HCM

 Tên đề tài:

Cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia dịch vụ cấp nước trên địa bàn TP.HCM

 Chủ nhiệm:

ThS. Hoàng Thị Kim Chi

 Các thành viên:

     KS. Đào Thị Hồng Hoa, ThS. Trần Nhật Nguyên, CN. Phan Nguyễn Trung Minh, KS. Nguyễn Ngọc Nam, CN. Hoàng Kim Oanh, CN. Nguyễn Thị Tường vân.

 Độ dài:

97 Trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 08 năm 2012

 Ký hiệu phân loại:

D363.6Ch11

Nội dung chính:

 

 Đề tài đã thực hiện tổng quan tình hình tham gia cung ứng dịch vụ cấp nước của khu vực tư nhân trên thế giới; Phân tích thực trạng cơ chế, chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và dịch vụ công nói chung, lĩnh vực cấp nước nói riêng đã được ban hành ở Việt Nam; Khảo sát thực tế các nhà máy nước, trạm xử lý nước, các mạng cấp nước nội bộ có sự tham gia của khu vực tư nhân trên địa bàn Thành phố, phân tích và rút ra một số nhận định chung về cơ chế chính sách chung, về cơ chế chính sách trong lĩnh vực cấp nước và thực trạng tham gia cấp nước của các thành phần kinh tế ở TP.HCM.

Trên cơ sở phân tích thực trạng cơ chế chính sách, khả năng thực hiện trong thực tế ở TP.HCM và tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài, đề tài đã đề xuất một số giải pháp chính sau:

1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý chung cho các hình thức đầu tư có sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực CSHT và dịch vụ công.

2. Xác định rõ vai trò của chính quyền Thành phố trong việc hợp tác với khu vực tư nhân để cung ứng dịch vụ công nói chung và dịch vụ cấp nước nói riêng.

3. Các thủ tục cần được minh bạch.

4. Nâng cao năng lực và trao quyền cho khu vực tư nhân.

5. Các giải pháp về cơ chế tài chính.

6. Về quản lý rủi ro.

7. Vấn đề giao kết hợp đồng.

8. Xác định một số hình thức đầu tư khu vực tư nhân có thể tham gia trong lĩnh vực cấp nước ở TP.HCM và một số giải pháp bổ sung.

 

      Xem chi tiết

    Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

Hải Yến.

 

(3867 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636162