CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn

 

 Tên chuyên đề :
Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn
 Chủ nhiệm:
ThS. Phạm Trần Hải
 Các thành viên:
KTS. Chu Phạm Đăng Quang, ThS. Lê Vân Anh, ThS. Vương Đình Huy, ThS. Trần Ngọc Phước Đại, ThS. Ngô Đình Thục Trân, KTS. Đỗ Đường Minh Tú, ThS. Đỗ Minh Long
 Độ dài:
101 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 11/2016
 Ký hiệu phân loại:
711.1

 Nội dung chính:

 

Trong thời gian qua, nhiều cảnh quan và kiến trúc có giá trị mỹ quan, văn hóa, lịch sử, xã hội bị tác động, biến đổi theo chiều hướng tiêu cực (cải tạo, cơi ́i một cách không phù hợp, thậm chí bị phá dỡ) phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều quan điểm cho rằng bảo tồn cảnh quan và kiến trúc luôn mâu thuẫn và cản trở sự phát triển kinh tế; tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế tại các nước cho thấy, ngoài ý nghĩa văn hóa –xã hội, cảnh quan và kiến trúc cần bảo tồn thường mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các ngành du lịch, thương mại, dịch vụ liên quan nếu có chiến lược đúng đắn. Bên cạnh sự mất mát các giá trị văn hóa – xã hội và bỏ qua tiềm năng kinh tế di sản, việc phá bỏ các công trình lịch sử thấp tầng, thưa thoáng và thay thế bằng những tòa nhà cao tầng với hệ số sử dụng đất cao sẽ phát sinh các tác động tiêu cực đến giao thông, môi trường và cảnh quan đô thị. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị khác ở các quốc gia đang phát triển đều đã trải nghiệm những vấn đề này.
Công tác bảo tồn cảnh quan và kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuy được quan tâm từ đầu thập niên 1990 nhưng thiếu những bước đi nhanh và mạnh mẽ nên quỹ di sản của Thành phố đã tổn thất khá nhiều trong gần ba mươi năm qua. Đây là những mất mát to lớn cho các thế hệ tiếp theo của Thành phố. Hiện nay, Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan, kiến trúc đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công tác bảo tồn cảnh quan và kiến trúc được ban hành tại Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Hiện nay, do các điều kiện khách quan (điều kiện kinh tế - xã hội) và chủ quan (sự quan tâm của các cấp chính quyền, ý thức của người dân, …), các chính sách hỗ trợ công tác bảo tồn cảnh quan và kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn. Đề án “Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn” được thực hiện nhằm giải quyết vấn đề này. Đây là một trong 10 nội dung của Chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan, kiến trúc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, có tính quan trọng và cấp thiết để đưa các quy định pháp luật vào cuộc sống một cách hiệu quả trên cơ sở hài hòa lợi ích của các thành phần xã hội có liên quan; phát huy tối đa nguồn lực và sự ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác bảo tồn cảnh quan và kiến trúc.

 

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

(931 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21711391