CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ phát triển ngành điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 Tên đề tài:

Định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ phát triển ngành điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 Chủ nhiệm:

ThS.Vũ Ngọc Anh

 Các thành viên:

ThS. Lê Chí Hùng, ThS.Võ Hữu Khánh, CN.Nguyễn Đức Lệnh, ThS.Phạm Kim Loan, CN.Trần Thị Ngọc Liên, ThS.Vương Tịnh Mạch, CN.Đoàn Kim Thành, KS.Nguyễn Phương Thúy, ThS.Nguyễn Thị Trúc Vân

 Độ dài:

31 trang

 Thời gian hoàn thành:

2008

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(3303 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22646042