CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Kế hoạch đầu tư phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm

 Tên đề tài:

Kế hoạch đầu tư phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm

 Chủ nhiệm:

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - Ban quản lý ĐTXD khu đô thị mới Thủ Thiêm

 Các thành viên:

Các Nghiên cứu viên của Viện

 Độ dài:

98 trang

 Thời gian hoàn thành:

2008

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(3345 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt dộng khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21991658