CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Kế hoạch đầu tư phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm

 Tên đề tài:

Kế hoạch đầu tư phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm

 Chủ nhiệm:

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - Ban quản lý ĐTXD khu đô thị mới Thủ Thiêm

 Các thành viên:

Các Nghiên cứu viên của Viện

 Độ dài:

98 trang

 Thời gian hoàn thành:

2008

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(3390 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22632117