CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Hoạt động nhượng quyền thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Hoạt động nhượng quyền thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS.Phạm Binh An, Nguyễn Nhật Thanh Tâm (Phó chủ nhiệm)

 Các thành viên:

Trần Thanh Tùng, Trần Như Ý, Nguyễn Trúc Vân, Châu Quốc An, Đoàn Kim Thành, Lê Thùy Mai Trâm, Nguyễn Phương Thúy

 Độ dài:

76 trang

 Thời gian hoàn thành:

2007

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(2990 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2019 (4/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20220521