CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Chức năng quản lý kinh tế của chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Chức năng quản lý kinh tế của chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

TS.Trần Du Lịch, ThS.Phạm Bình An (Phó chủ nhiệm)

 Các thành viên:

ThS.Châu Quốc An, ThS.Vũ Ngọc Anh, TS.Lê Minh Duy, ThS.Nguyễn Thiềng Đức, ThS.Võ Hữu Khánh, ThS.Vương Tịnh Mạch, CN.Diệp Văn Sơn, KS.Nguyễn Phương Thúy

 Độ dài:

131 trang

 Thời gian hoàn thành:

2007

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(3319 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20358357