CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao mức sống dân cư ở khu vực nông thôn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao mức sống dân cư ở khu vực nông thôn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.HCM

 Các thành viên:

Các Nghiên cứu viên của Viện

 Độ dài:

20 trang

 Thời gian hoàn thành:

2007

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(3404 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22645033