CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Thực trạng một số dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Vấn đề đặt ra và hướng giải quyết

Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Bích Thành viên tham gia: ThS.Trần Anh Tuấn, Cao học Võ Văn Tuấn, CN.Nguyễn Thị Bích Hồng, CN.Nguyễn Phương Thúy

Mục tiêu nghiên cứu:

Căn cứ vào chiến lược chung đẩy mạnh cải cách hành chánh, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh; Mục tiêu nghiên cứu đặt ra là:

- Làm rõ lý luận và cơ sở lý luận của dịch vụ hành chánh công.

- Phân tích những mặt được và những tồn tại hạn chế của dịch vụ hành chánh công hiện nay trên địa bàn TP.HCM. Nguyên nhân của những kết quả đạt được và tồn tại và hạn chế đó.

- Đề xuất các giải pháp, điều kiện, cơ chế, thể chế cụ thể có tính khả thi và phù hợp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ hành chánh công trên địa bàn TP.HCM.

Phạm vi nghiên cứu:

Dịch vụ hành chánh công mà đề tài tập trung nghiên cứu bao gồm:

- Công tác phục vụ công chúng trong lĩnh vực nhà đất

- Công tác phục vụ công chúng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp phân tích tổng hợp

Dựa trên số liệu khảo sát, số liệu thống kê, đề tài tiến hành phân tích tổng hợp nhằm đưa ra những kết luận có cơ sở khoa học.

Phương pháp chuyên gia

Trên cơ sở tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực hành chánh công, đề tài đưa ra những kết luận, đánh giá về các vấn đề nghiên cứu.

Hình thức: Báo cáo tóm tắt dài 25 tr., báo cáo tổng hợp dài 60 tr.

Lưu trữ tại Thư viện Viện NCPT – VKT  09.06.2006

Năm hoàn thành: HT2006

 

(2821 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21968761