CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Cơ chế phối hợp quản lý giữa Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh với các cấp chính quyền và các sở, ngành của thành phố

 Tên đề tài:

Cơ chế phối hợp quản lý giữa Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh với các cấp chính quyền và các sở, ngành của thành phố

 Chủ nhiệm:

ThS.Phạm Bình An, TS.Đặng Chí Chơn, CN.Ngô Anh Tuấn, KS.Nguyễn Tấn Phước

 Các thành viên:

ThS.Vương Tịnh Mạch, KS. Trần Thiện Tứ, CN.Trần Thị Xuân Hà, CV. Trương Văn Nhung, CN.Nguyễn Phương Thúy, CN.Đoàn Kim Thành

 Độ dài:

72 trang

 Thời gian hoàn thành:

2006

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(2009 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2019 (4/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2019 (7/8/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20196962