CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Hoàn thiện nội dung quản lý Nhà nước một số ngành nghề dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Hoàn thiện nội dung quản lý Nhà nước một số ngành nghề dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

KS.Phạm Thanh Bình, ThS. Phạm Bình An (Phó Chủ nhiệm)

 Các thành viên:

ThS. Vũ Ngọc Anh, TS. Trần Xuân Bảo, CN.Châu Quốc An, ThS. Vương Tịnh Mạch, ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa, CN.Lê Văn Quý, KS. Nguyễn Phương Thúy

 Độ dài:

85 trang

 Thời gian hoàn thành:

2005

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(1479 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22328785