CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Tổ chức tài chính phi ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp

 Tên đề tài:

Tổ chức tài chính phi ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp

 Chủ nhiệm:

 Th.S Trần Anh Tuấn

 Các thành viên:

CN.Nguyễn Thị Tuyết Vân, CN.Nguyễn Thị Minh Lan, ThS.Vũ Ngọc Anh, ThS.Nguyễn Nhật Thanh Tâm, CN.Nguyễn Phương Thúy

 Độ dài:

110 trang

 Thời gian hoàn thành:

2005

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(877 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2019 (4/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20220617