CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Cơ chế quản lý để vận hành và phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Cơ chế quản lý để vận hành và phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

TS.Trần Du Lịch

 Các thành viên:

ThS. Phạm Bình An, ThS. Dư Phước Tân, ThS.Trần Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Cam, ThS. Vũ Thị Minh Nguyệt, CN. Trần Tô Tử, CN.Châu Quốc An

 Độ dài:

117 trang

 Thời gian hoàn thành:

2005

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(659 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636878