CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Cơ chế quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp

 Tên đề tài:

Cơ chế quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp

 Chủ nhiệm:

ThS.Nguyễn Thiềng Đức

 Các thành viên:

 ThS. Phạm Bình An, CN.Nguyễn Phương Thuý, CN.Nguyễn Kim Khánh, CN.Phan Thị Hồng, CN.Phạm Ngọc Chương

 Độ dài:

55 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(467 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20353565