CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Định hướng và các giải pháp phát triển thị trường hàng hoá tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Định hướng và các giải pháp phát triển thị trường hàng hoá tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Vũ Thị Minh Nguyệt

 Các thành viên:

Trần Tô Tử, Thân Tôn Trọng Tín, Trần Anh Tuấn, Châu Quốc An, Nguyễn Phương Thuý và các cộng tác viên khác

 Độ dài:

109 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(492 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21873098