CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Định hướng và các giải pháp phát triển thị trường hàng hoá tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Định hướng và các giải pháp phát triển thị trường hàng hoá tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Vũ Thị Minh Nguyệt

 Các thành viên:

Trần Tô Tử, Thân Tôn Trọng Tín, Trần Anh Tuấn, Châu Quốc An, Nguyễn Phương Thuý và các cộng tác viên khác

 Độ dài:

109 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(511 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22646054