CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Hiện trạng và những giải pháp nhằm mở rộng triển khai cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Hiện trạng và những giải pháp nhằm mở rộng triển khai cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

CN.Phạm Thanh Bình, Th.S.Phạm Bình An (Phó chủ nhiệm)

 Các thành viên:

Th.S.Trần Anh Tuấn, CN.Hoàng Thị Tuệ Phương, KS.Nguyễn Phương Thuý, CN.Lâm Trung Nhân, CN.Trần Văn Huấn, Th.S.Vũ Ngọc Anh

 Độ dài:

102 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(482 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22645537