CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

Th.S Phạm Bình An

Phó chủ nhiệm:           Th.S Trần Anh Tuấn

 Các thành viên:

Th.S Trần Thị Bình Minh – Sở Kế hoạch và Đầu tư                          CN. Nguyễn Thị Đoan Thanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư                          Th.S Vũ Ngọc Anh – Viện Kinh tế

 Th.S Vương Tịnh Mạch – Viện Kinh tế

 CN. Nguyễn Phương Thuý – Viện Kinh tế

CN. Châu Quốc An – Viện Kinh tế

 Độ dài:

107 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(474 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22622280