CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

Th.S Phạm Bình An

Phó chủ nhiệm:           Th.S Trần Anh Tuấn

 Các thành viên:

Th.S Trần Thị Bình Minh – Sở Kế hoạch và Đầu tư                          CN. Nguyễn Thị Đoan Thanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư                          Th.S Vũ Ngọc Anh – Viện Kinh tế

 Th.S Vương Tịnh Mạch – Viện Kinh tế

 CN. Nguyễn Phương Thuý – Viện Kinh tế

CN. Châu Quốc An – Viện Kinh tế

 Độ dài:

107 trang

 Thời gian hoàn thành:

2004

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(451 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21979175