CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Xây dựng cơ sở dữ liệu về bộ máy hành chính Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện tổ chức quản lý Nhà nước trên địa bàn

 Tên đề tài:

Xây dựng cơ sở dữ liệu về bộ máy hành chính Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện tổ chức quản lý Nhà nước trên địa bàn

 Chủ nhiệm:

Bùi Thiện Tích

 Các thành viên:

Nguyễn Tấn Tài, Phạm Văn Cầu, Lê Thị Ngọc Anh, Trần Công Điền, Nguyễn Minh Tâm, Phạm Thị Lập, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lâm Ngọc Bửu, Phạm Trọng Quốc, Phạm Thị Bích Hoa.

 Độ dài:

70 trang

 Thời gian hoàn thành:

2002

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(428 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20352122