CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Củng cố và hoàn thiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

 Tên đề tài:

Củng cố và hoàn thiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

 Chủ nhiệm:

Th.S. Nguyễn Thiềng Đức

 Các thành viên:

CN.Nguyễn Thị Bích Hồng, CN.Phạm Bình An, CN.Nguyễn Phương Thuý, Th.S.Trần Anh Tuấn và các cộng tác viên khác

 Độ dài:

91 trang

 Thời gian hoàn thành:

2000

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(431 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636969