CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Những nhân tố thành đạt điển hình trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

 Tên đề tài:

Những nhân tố thành đạt điển hình trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

 Chủ nhiệm:

Th.S. Nguyễn Thiềng Đức

 Các thành viên:

Th.S.Nguyễn Thiềng Đức, CN.Trần Văn Bích, CN.Võ Sĩ, CN.Nguyễn Thị Bích Hồng, CN.Vũ Thị Minh Nguyệt, CN.Nguyễn Thị Phương Thuý, CN.Hoàng Cảnh Anh Quân, Th.S.Trần Đình Phụng và các cộng tác viên.

 Độ dài:

120 trang

 Thời gian hoàn thành:

1999

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(320 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20340143