CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu cải tiến công tác kế hoạch hoá tại thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Nghiên cứu cải tiến công tác kế hoạch hoá tại thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

CN. Nguyễn Hữu Tín

 Các thành viên:

Trần Văn Kế, Sử Ngọc Anh, Nguyễn Minh Hà, Lâm Mạnh Hà, Đỗ Hữu Trí, Nguyễn Văn Phúc.

 Độ dài:

125 trang

 Thời gian hoàn thành:

1999

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

(259 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21978979