CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu những chính sách và biện pháp để quản lý phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh theo nghị định 66/HĐBT trên địa bàn TP.HCM

 Tên đề tài:

Nghiên cứu những chính sách và biện pháp để quản lý phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh theo nghị định 66/HĐBT trên địa bàn TP.HCM

 Chủ nhiệm:

KS. Phạm Thanh Bình

 Các thành viên:

Th.S.Phạm Bình An, CN.Nguyễn Thị Bích Hồng, Th.S. Võ Sĩ, Th.S.Trần Văn Bích

 Độ dài:

60 trang

 Thời gian hoàn thành:

1999

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(292 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20355000